REGION GOTLAND

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen


Lärares utvärdering av Skapande skola läsåret 22/23

1.
Vilken skola har ni deltagit med?
2.
Vilken klass/grupp?
Den här frågan är obligatorisk
3.
Lärarens namn?
Den här frågan är obligatorisk
4.
Vilken av årets satsningar har du medverkat i?
Den här frågan är obligatorisk
5.
Vad har varit positivt med årets satsningar?
6.
Vad har varit mindre bra med årets satsningar?
7.
Vilka kunskaper upplever du att eleverna har fått genom satsningen?
8.
Hur upplever du att samverkan mellan skolan och kulturaktörerna har fungerat?
9.
Hur kan samverkansformerna eventuellt utvecklas?
10.
Övriga synpunkter?