REGION GOTLAND

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen


Elevers utvärdering av Skapande skola läsåret 22/23

När klassen/gruppen har avslutat Skapande skola-insatsen vill vi att du samlar klassen/gruppen eller några elever och låter dem diskutera nedanstående utvärderingsfrågor. Skriv en sammanfattning av de synpunkter som kommer fram under respektive fråga.


1.
Vilken skola går du i?
Den här frågan är obligatorisk
2.
Vilken klass/grupp går du i?
Den här frågan är obligatorisk
3.
Lärarens namn
Den här frågan är obligatorisk
4.
Vilken av årets satsningar har klassen tagit del av?
Den här frågan är obligatorisk
5.
Vad tyckte ni om arbetet med Skapande skola?
Den här frågan är obligatorisk
6.
Vad har ni lärt er genom att vara med i Skapande skola?
Den här frågan är obligatorisk
7.
Har ni några tips att ge till de konstnärer som ska besöka skolorna nästa år i Skapande skola?
8.
Övriga synpunkter