REGION GOTLAND

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Kulturaktörers utvärdering av Skapande skola lå 22/23

Stor tack för dina/era insatser med Skapande Skola under läsår 22/23. För att öka möjligheterna till ständiga förbättringar önskar vi att ni besvarar några frågor kring genomfört arbete under läsår 22/23.

Stort tack på förhand.

Styrgruppen för Skapande Skola

1.
Vad har varit positivt med årets satsningar?
2.
Vad har varit mindre bra med årets satsningar?
3.
Vilka kunskaper upplever du/ni att eleverna har fått genom satsningen?
4.
Hur upplever du att samverkan mellan skolan och din/er verksamhet har fungerat?
5.
Hur kan samverkansformerna eventuellt utvecklas?
6.
Övriga synpunkter?